REKLAMACIJE

Poštovani, 
Molim vas da reklamirani proizvod pošaljete na adresu DOM TEKSTIL D.O.O., Ljubijska 12, 10040 Zagreb-Dubrava, Hrvatska. U paketu na A4 napišite Vaše podatke (Ime, prezime, broj mobitela, obrazloženje same  reklamacije) i obavezno pošaljite račun (kopiju ako radite zamjenu), IBAN broj (ako želite povrat novaca). 

VAŽNA OBAVIJEST

Ukoliko reklamacija nije potpuna, nećemo je moći izvršiti i samim time neće biti riješena.