Naziv firme:
Dom tekstil d.o.o.

Adresa poslovnog prostora:
Ljubijska ulica 12 ,10040 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:
top.proizvodi@hotmail.com

Broj mobitela:
+385919105632